Historie

... STRÁNKA SE PŘIPRAVUJE ...

Původní gotická tvrz s příkopy stála ve Světlé nad Sázavou už ve 14. století.

Nejvýznamnějším rodem byli Trčkové z Lípy, kteří ji nechali přestavět na lovecký zámek v renesančním stylu. Verniérové z Rougemontu a později i Černínové přebudovali zámek na barokní. Zámek získal empírový sloh díky Františkovi Josefu Zichymu. Další architektonicky skvostné neorenezanční prvky vznikly zásluhou rodu Kolowratů Krakovských a svobodných pánů Salm-Reifferscheidt-Raitz.

Na počátku 20. století na zámku sídlila Pozemková banka. Za války sloužil zámek německé posádce. V poválečném období zde byla zřízena střední zemědělská škola. Od roku 2007, díky Vlastivědnému spolku Světelska, vzniklo na zámku Muzeum Světelska.