Historie

  • 14. století  |  středověk

Historie světelského zámku sahá až do vrcholného středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal v roce 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy.

  • 16.-17. století

Nejvýznamnějším a nejdéle panujícím rodem byli Trčkové z Lípy. Zvlášť významnou stopu zanechal v 16. stol. Burian III. Trčka z Lípy, který na gotických základech současného jižního křídla nechal vystavět lovecký zámeček v renezančním stylu. V 16. a 17. století patřili Trčkové k nejbohatším českým rodům, nejvýznamnější členové byli Jan Rudolf a jeho obchodnicky vynalézavá, ne však vždy čestná v obchodních praktikách žena Marie Magdalena. Po její náhlé smrti v r. 1633 nabral osud Trčů rychlý spád. V roce 1634 byl v Chebu společně s Albrechtem z Valštejna zavražděn i její syn Adam Erdman, krátce nato zemřel otec Jan Rudolf, čímž vymřel rod Trčků po meči. Trčkovský majetek byl následně zkonfiskován a připadl královské komoře.

  • 18.-19. století

Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů: nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolowrat–Krakovského.

V době napoleonských válek 1809 – 1817 se světelské panství dostalo pod nucenou správu a zámek se stal lazaretem. 

Prvky empírového slohu získal zámek díky hraběti Františkovi Josefu Zichymu, který během krátkého panování od r. 1817 do r. 1821 provedl mnoho stavebních úprav. Zvlášť cenné jsou jeho bohaté štuky v mnoha místnostech, nejcennější je zlacený štukový strop v Rytířském sále, který obdivujeme dodnes.

Významně se do historie zámku zapsal rod Salm - Reifferscheidtů; ti nechali v druhé polovině 19. století přestavět a scelit zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes: vznikla oranžerie s krásnou kašnou, zavřely se arkádové chodby okny, zvětšili jeden ze zámeckých rybníků, z něhož i v současnosti teče samospádem podzemním potrubím celoročně voda do zámeckých kašen i do groty s vodopádem. Hrabě František Josef ani jeho mladší bratři neměli legitimní potomky, proto se dědičkou stala jejich nejmladší sestra, poté syn Josef Osvald II., který však zdědil finančně vyčerpané panství, a proto byl nucen zámek prodat.

  • 20. století

Na počátku 20. století na zámku sídlila Pozemková banka.

V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic, továrník židovského původu Richard Morawetz. Kromě toho, že byl všestranně vzdělaný člověk, úspěšný průmyslník, byl i velkým humanistou a významnou osobností československé politické scény. Přátelil se s prezidentem T. G. Masarykem. Těsně před začátkem války rodina emigrovala kvůli svému židovskému původu do Kanady, kde potomci žijí dodnes.

Během druhé světové války na zámku sídlila německá posádka, pak československá. Roku 1948 začíná šedesátileté období se střední zemědělskou školou a v roce 2011 se stal zámek majetkem města. Z důvodu nedostatků financí na jeho údržbu nabídlo město zámek k odkoupení.

  • 21. století  |  současnost

Noví majitelé započali nutnou opravu této památky roku 2013 a v postupné rekonstrukci pokračuje od roku 2022 rodina Marianova. 

Aktuálně provádíme rozsáhlou rekonstrukci především v přízemí zámku, budujeme novou kavárnu a restauraci, v jihovýchodním křídle vznikají nové apartmány. To vše s maximálním citem pro zachování historické hodnoty.

Snažíme se, aby zámek aktivně žil. Zámek je návštěvníkům otevřen celoročně, celoročně jsou přístupné všechny expozice, probíhají tu zajímavé mimořádné výstavy a na zámku se konají různorodé kulturní či komerční akce.

Zámecká brána je denně otevřena; chceme, aby byl zámek k dispozici široké veřejnosti.