Unikátní výstava na světelském zámku začala 1.12.2023 a potrvá do konce ledna 2024.

České korunovační klenoty

České korunovační klenoty se na zámku ve Světlé nad Sázavou objevily vůbec poprvé v historii. Jedná se o mistrovské repliky nejcennějšího pokladu. Návštěvníci tak mohou vidět na jednom místě kopii svatováclavské koruny, středověkého žezla, jablka a mimořádně i korunovačního meče.

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.

Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další.

Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské či lombardské koruny. 

Jiří Urban
Jiří Urban

Přesnou repliku korunovačního meče zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

Kromě Jiřího Urbana se na výrobě replik podíleli i manželé Blanka a Matúš Cepkovi, kteří se postarali o výrobu královského žezla. Manželé Cepkovi získali pověst naprostých špiček oboru a s panem Urbanem spolupracují pravidelně.

Foto: REA production, Shutterstock

Vstupné

Otevírací doba:      úterý až neděle od 10 do 17 hodin

Časy volných prohlídek jsou patrné z rezervačního systému. Skupiny nad 10 osob si mohou domluvit individuální prohlídku.

Dospělí

Základní vstupné


160 Kč

Studenti a senioři

senioři od 65 let věku | držitelé ZTP & ZTP/P

studenti do 26 let věku - ISIC, index, potvrzení o studiu

 


120 Kč

Junioři

do 15 let věku


90 Kč

Děti

do 5 let věku (do dne 6. narozenin)


40 Kč

Další aktuální mimořádné výstavy