Muzeum Světelska

Muzeum Světelska na zámku sídlí od roku 2007 a vytvořil je Světelský vlastivědný spolek.

Expozice nabízí nejstarší doklady o založení města Světlé nad Sázavou. Ve vitrínách jsou vystaveny předměty nalezené na Světelsku až z období pravěku. Na dlouhou historii života mnoha šlechtických rodů během sedmisetleté historie upozorňují četné artefakty.

Podstatná část expozice je věnována řemeslům typickým pro tento region: kamenictví, broušení skla a českých granátů.