Zámecký park

... STRÁNKA SE PŘIPRAVUJE ...

Zámecký park se rozkládá v jihovýchodní části města v těsné blízkosti světelského zámku. Dnešní podoba parku pochází z 19. století, kdy zámek i park nechal v letech 1869-1873 přestavět majitel světelského panství František Josef hrabě Salm-Reifferscheidt. Park doznal anglické krajinářské úpravy, jeho součástí se staly i drobné zahradní stavby, z nichž jsou dodnes patrné především kamenné lavičky, altánky, Andělský a Čertův most nad kamennou strží pod přelivem rybníků, kamenné a březové mostky a podobně. Park se rozkládá na ploše asi 16 hektarů, porosty dřevin v parku mají místy až lesní charakter. Dřívější úprava je nejpatrnější v okolí zámku, park byl členěn severo-jižní osou. Významnou pozoruhodností zdejšího parku jsou pozůstatky alpína s leknínovou tůňkou pod Dolním rybníkem.

Upravený park zaujme návštěvníky množstvím udržovaných cestiček, lávek a mostků, laviček k posezení a romantických zákoutí se zajímavými místy k zastavení. Pod Čertovým mostem se nachází pískovcová socha čerta, kterou navrhl a zhotovil student místní akademie. Na okraji zámeckého parku můžete najít památník českého skautingu. Kaskáda rybníků je využívána jako koupaliště i jako místo pro rybaření.

Kamenný pomník zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka a básníka a nadšeného skauta Jiřího Wolkera stojí blízko Horního rybníka. Památník nese nápis: "K prvnímu tábořišti čsl. skautů procházeli Světlou n. S. profesor A. B. Svojsík, zakladatel čsl. junáctví v r. 1912 a básník-skaut Jiří Wolker v r. 1916. V upomínku světelští junáci L. P. 1947."


Park byl založen v době rozsáhlých stavebních a rekonstrukčních prací v roce 1871 hrabětem Františkem Josefem Salm-Reifferscheidtem. Podle trendů tehdejší doby ho nechal obohatit o množství tzv. romantických staveb, které se více nebo méně zachovaly do dnešní doby – altánky, kamenná schodiště a lavičky, ocelový klenutý Čertův most nad kamenitou strží pod přelivem Horního rybníka, ale také alpinum, kamenné přepady, tůňky s lekníny a několik lávek.

Po roce 1989 nebyly restituční nároky potomků posledních majitelů Morawetzu uznány a park do roku 1998 prakticky neměl vlastníka. Tehdy ho získalo město a o rok později se revitalizace parku stala prioritou městského rozpočtu, část oprav hradil Státní fond životního prostředí.

V roce 1999 byla obnovena odvodňovací síť a cesty, byly instalovány nové lavičky a odpadkové koše. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošly oba zámecké rybníky. Dále byly opraveny oba mostky (tzv. Čertův a Andělský mostek) nad nově zbudovanými přepady obou rybníků a v neposlední řadě byl zrekonstruován Růžový altánek na ostrůvku Dolního rybníka.

Další tipy na výlet v okolí na portále vysočina.eu  >>